Kezdőoldal
BemutatkozásGyakorlati képzésSzakmákReferenciákLetöltések HíreinkNemzetközi kapcsolatokTevékenységünkElérhetőségFelnőttképzés

Bemutatkoás - Bau-Extra Oktatási és Szakkápzési Kft.

A Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft. 1990. óta foglalkozik építőipari gyakorlati képzéssel, amely során nagy gyakorlati tapasztalatot szerzett. jelenleg is 3 szakmunkásképző intézetben tanuló szakmunkás jelöltek gyakorlati oktatását végzi. E mellett közösen a Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskolával közösen az iskolán kívüli felnőttoktatás programjába is bekapcsolódott.

Az elmúlt években sok kisebb és nagyobb lakossági, közületi építőipari megrendelés valósult meg munkájuk nyomán. A kft. kivitelezési munkákat az általuk oktatott épületasztalos, kőműves, szobafestő-mázoló-tapétázó, épületburkoló, ács-állványozó, tetőfedő, vízvezeték- és központi fűtésszerelő, szerkezetiakatos és villamoshálózat szerelő szakmákban vállal. A társaság a tanulók részére magas színvonaion térítésmentesen biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit és felajánlja részükre a tanulószerződés megkötését. A végzősök nagyobb részének munkahelyet is tud ajánlani a képzés befejezése után. A kft. 1999-től a Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskolának is otthont ad. A Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft. vezetője Soós jenő.

English

The Bau-Extra Educational and Professional Training Limited Company deal wi th practical training on the field of building since 1990, ( during of that it has gained many practical experiences. Nowadays it " makes the practical training of skilled worker-candidates of three institutions of training of skilled workers. In addition to it has connected together with the Vasi bau Technical School of Wood and Building also to the programme of adult-training out of school.

Many smaller and bigger private and public building contracts have been realised from its work in the last years. The limited company takes on construction works in building trade being educated by him like joiner, mason, painter and paperhanger, tiler, carpenter, plumber, smith and electrician. The company guarantees for the students the high-quality personal and technical conditions of the training free of charge and offers them student-contract. It can offer also working place for the most of the school-Ieavers after the end of the training. Since 1999 the limited company makes a home also for the Vasi Bau Technical School of Wood and Building. The head of the Bau-Extra Educational and Professional Training Limited Company is Mr. jenő Soós.

Deutsch

Die Bau-Extra Ausbildungs- und Fachbildungsgesellschaft m.b.H. beschaftigt sich seit 1990 mit praktischer Ausbildung für Bauindustrie, wahrend derer sie grolße praktische Erfahrung erworben hat. Auch derzeitig fühit sie praktische Ausbildung für Facharbeiter-Kandidaten aus drei Fachmittelschulen durch. Daneben hat sie sich gemeinsam mit der Bau Fachausbidungsschule für Holz- und Bauindustrie auch dem Programm der Ausbildung von Erwachsenen außer -Schule angeschlossen.

In den vergangenen jahren wurden viele kleineren und größeren Bauauftrage von der Bevölkerung und der Gemeinde mit ihrer Arbeit durchgeführt. Die GmbH. übernimmt Ausführunsarbeiten in den von ihr gebildeten Baugewerben d.h. Bautischler, Maurer, Maler und Tapezierer, Fliesenleger, Zimmermann und Aufrüstbauer, Dachdecker, Installateur für Wasser und Heizung, Schlosser und Elektroinstallateur. Die Gesellschaft garantiert die personellen und gegenstadlichen Vo-raussetzungen der Ausbildung in hoher Qualitat und kostenlos für die Schüler und bietet ihnen den Abschluss des Schülervertrages an. Sie
kann dem grölSeren Teil der Absolventen nach der Ausbildung auch Arbeitsstelle anbieten. Se it 1999 gibt die GmbH. Heim auch für Vasi Bau Fachausbildungsschule für Holz- und Bauindustrie. Der Führer der Bau-Extra Ausbildungs- und Fachbildungsgesellschaft m.b.H. ist Herr
jenő Soós.