Kezdőoldal
BemutatkozásGyakorlati képzésSzakmákReferenciákLetöltések HíreinkNemzetközi kapcsolatokTevékenységünkElérhetőségFelnőttképzés

Szakmák

Az épületburkoló szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
-. a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint speciális szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához,
- olyan hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni.

Szakmai gyakorlat során a tanulók képes lesznek:
a burkolatok aljzatainak előkészítésére, kiegyenlítésére,
a munkakörben előforduló padló- és falburkolatok anyagainak kiválasztására, előkészítő kialakítására, megmunkálására, tárolására, szállítására,
a kivitelezés munkakörülményeinek és feltételeinek ellenőrzésére és minősítésére,
a kivitelezéshez szükséges műszaki és gazdasági dokumentáció, technológiai utasítások értelmezésére, használatára,
a szükséges előkészítő mérési, rajzolási, kitűzési műveletek ellátására,
az egyes technológiai folyamatoknál alkalmazott szerszámok, gépek, berendezések funkció szerinti alkalmazására, kezelésére és karbantartására,
a teljes technológiai folyamatok elvégzésére.

 

 

Szakoktatóink:

Molnár János Sákovits Márton
Molnár János
Sákovits Márton

A szobafestő-mázoló és tapétázó szakmai képzés célja olyan általános művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
-. a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint speciális szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához,
- olyan hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni,
- fejlesztik a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét.

Szakmai gyakorlat során a tanulók képes lesznek:
- a munka mennyiségének megállapításához szükséges mérőeszközök kezelésére, az építéshelyszíni felmérések elvégzésére,
- bevonatok állapotának építéshelyi vizsgálatainak elvégzésére,
- a munka elvégzéséhez szükséges létrák, mázolóbakok stb. szakszerű telepítésére, kezelésére,
- a gépkezelői képesítéshez nem kötött kisgépek telepítésére, üzemeltetésére,
- a gyakoribb díszítési eljárások alkalmazására, a megfelelő szerszámok, eszközök kiválasztására,
- a tapéták felismerésére, alkalmazására, beépítésére,
- a speciális keményhab és gipsz elemek, térdíszítő és felületdíszítő tartozékok a megfelelő bevonatokkal való ellátására, elhelyezésére, felszerelésére,
- a megadott színmintának vagy anyagmintának megfelelő festékszín kikeverésére,
- a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítására, ellenőrzésére, a saját hatáskörben megszüntethető akadályok elhárítására.

 

Szakoktatóink:

Szabó Róbert Bátorfi László
Szabó Róbert
Bátorfi László

A tetőfedő szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
- a tanulóinknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint speciális szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához,
- hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, melynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni,
- szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és - vállalásra nevelik diákjainkat.

Szakmai gyakorlat során a tanulók képes lesznek:
- lécezés, deszkázás készítésére, ellenőrzésére, kőműves, ács, bádogos, hőszigetelő munka ellenőrzésére, kiegészítésére, javítására, kezdősor kirakására, fedésére, kúpozásra,
- vágásra, faragásra, szegezésre, huzal-kötözésre, törésre, habarcsolásra, meszelésre, kapcsozásra, zsinórozásra, fúrásra, csavarozásra, körülfedésre, bontásra, átrakásra stb.,
- karbantartásra (tisztítás: lefolyók, nyílások, csatornák),
- szigetelőlemez ragasztására, hegesztésére, rögzítésére, leterhelésére,
- hibakeresésre.

 

Szakoktatónk:

Öts Miklós
Öts Miklós

Az asztalos szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
- a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint általános és speciális szaktudást,
- hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, amely alkalmassá teszik a technikai és technológiai fejlődés követésére,
- olyan alapképzést biztosítanak, amely során alkalmassá teszik a tanulókat más rokon szakmák elsajátítását
- szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és felelősségvállalásra nevel.

Szakmai gyakorlat során a tanulók képes lesznek:
- kisvállalkozóként lakossági szolgáltatásokat végezni
- közép- és nagyüzemekben ellátni a munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat
- vállalkozást létesíteni, beindítani és működtetni
- az alábbi munkaterületeken az asztalos munkákat elvégezni:
lakások, irodák, szállodák és egyéb középületek fa alapanyagú, valamint agglomerált lapokból készült belsőépítészeti tárgyait készíteni, felújítani és szerelni,
festett, furnérozott és lakkozott, valamint műanyaggal bevont felületű bútorokat készíteni, javítani és felújítani,
fa nyílászáró berendezéseket elkészíteni, beépíteni, karbantartani, javítani
falburkolatokat, álmennyezeteket, lépcsőket készíteni, szerelni, javítani, karbantartani.

Szakoktatóink:

Biegner Zsolt Nagy Ferenc
Biegner Zsolt
Nagy Ferenc

 

Németh Lajos Horváth György
Németh Lajos
Horváth György

Az ács-állványozó szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
-. a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint speciális szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához,
- olyan hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni

Szakmai gyakorlat során a tanulók képes lesznek az alábbi munkaterületeken az ács-állványozó munkákat elvégezni:
- kötő ácsmunkák:
- magas- és mély-építőipari munkaterületen előforduló ideiglenes és kisegítő szerkezetek építése, bontása
- fedélszékek, faanyagú épületszerkezetek készítése
- fa szerkezetű épületek összeszerelése
- zsaluzó ácsmunkák:
- magas- és mély-építőipari munkaterületeken előforduló fa- és fémanyagú zsaluzó és alátámasztó szerkezetek készítése, bontása
- állványozó és dúcoló munkák:
- magas- és mély-építőipari munkaterületeken előforduló fa- és fémanyagú munka és szerelő állványok, feljárók, anyagszállító állványok, nehézállványok készítése, bontása
- csatornaárkok, munkagödrök, életveszély elhárító kiváltó dúcszerkezetek készítése, karbantartása, bontása
- vegyes ácsmunkák:

Szakoktatóink:

Grebenár József Keszei Tibor Kropf Miklós
Grebenár József
Keszei Tibor
Kropf Miklós

 

 

A villanyszerelő szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
- a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint általános és speciális szaktudást,
- hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, amely alkalmassá teszik a technikai és technológiai fejlődés követésére,
- olyan alapképzést biztosítanak, amely során alkalmassá teszik a tanulókat más rokon szakmák elsajátítását.

Szakmai gyakorlat során a tanulók képes lesznek az alábbi munkaterületeken a villanyszerelő munkákat elvégezni:
-  lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek erősáramú és gyengeáramú (informatikai, automatikai, biztonsági) áramköreinek kivitelezése, javítása, felújítása, karbantartása,
- az energiaellátás biztosítása mellett a kisfeszültségű villamos berendezések, gépek, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítése, üzembe helyezése, javítása,
-   védelmi rendszerek, eszközök szerelése, mérése, ellenőrzése, karbantartása
- mérési, ellenőrzési, beállítási munkák elvégzése a szükséges eszközök megfelelő alkalmazásával,
- munkavégzés műszaki dokumentáció alapján, a kötelező előírások és szabványok figyelembevételével,
- munkavégzése során alkalmazza az elsajátított számítástechnikai, jogi és gazdasági ismereteket, a munkavédelmi szabályokat.

 

Szakoktatónk:

Varga István
Varga István

A vízvezeték- és központi fűtés szerelő szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
-. a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint speciális szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához,
- olyan hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni,
- fejlesztik a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét.

Szakmai gyakorlat során a tanulók képes lesznek vállalkozás esetén a kisipari üzem működtetésére, irányítására, a gazdálkodásra és vállalkozásra vonatkozó érvényes rendelkezések, valamint a munkavégzésre irányuló egészségvédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak megfelelően.

 

 

Szakoktatónk:

Kalamár László
Kalamár László

A kőműves szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az elméleti képzéseink:
- a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget nyújtanak, valamint általános és speciális szaktudást,
- hasznosítható szakmai tudást alapoznak meg és fejlesztenek ki a tanulókban, amely alkalmassá teszik a technikai és technológiai fejlődés követésére,
- olyan alapképzést biztosítanak, amely során alkalmassá teszik a tanulókat más rokon szakmák elsajátítását.

A szakmai gyakorlat során a tanulók képesek lesznek:

 1. zsinórállvány készítésére és gyakorlati alkalmazására,
 2. mérőeszközök, csöves és tokos vízmérték gyakorlati alkalmazására, kitűzések elvégzésére,
 3. géppel végzett földmunkák irányítására, segítésére,
 4. betonozó munkák munkafolyamatainak elvégzésére,
 5. egyszerűbb zsaluzatok elkészítésére,
 6. a felmenő falak készítésére, különböző falazóanyagokkal, ezek kötési szabályaival,
 7. egyszerűbb vasbeton szerkezetek vasbetéteinek beszerelésére,
 8. talajnedvesség elleni vízszintes és függőleges falszigetelések elkészítésére,
 9. egyszerű födémszerkezetek önálló elkészítésére,
 10. vakolási munka elvégzésére,
 11. egyszerű padló és falburkolatok elkészítésére,
 12. a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésére.

 

Szakoktatóink:

Seper Tamás
Seper Tamás

 

Zséder Ambrus Horváth Mihály Kopácsi Ferenc
Zséder Ambrus
Horváth Mihály
Kopácsi Ferenc